Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering vv Z.E.C.
vrijdag 22 september 2023, aanvang 20:00 uur in de kantine te Zandeweer.

1. Opening
2. Notulen
3. Jaarverslagen
                                   a. secretaris
                                   b. verslag activiteitencommissie
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Verkiezing bestuur:
                                    G. Hofman (aftredend)
                                    G. Wieringa (herkiesbaar)
                                    P. Koolhof (kandidaat voorzitter)
7. Verkiezing  kascommissie:
                                   H. Posthumus (aftredend)
8. Voorstel bestuur: contributieverhoging met 2 euro per seizoen
9. Uitkomst/uitleg enquête
10. Rondvraag
11. Sluiting
Tegenkandidaten voor  punt 6  kunnen schriftelijk, ondertekend door tenminste 3 leden, voor aanvang van de vergadering worden ingediend bij de secretaris.
Alle leden en donateurs van de vereniging hebben toegang tot deze vergadering.
Stemgerechtigd zijn leden van 12 jaar en ouder.
Namens het bestuur:
P. van Kleef - Apol (secretaris)
 

 Programma activiteitencommissie ⚽️ 🎶🍻
Het seizoen is weer van start gegaan en achter de schermen wordt al hard gewerkt om leuke activiteiten & acties te organiseren. Hierbij delen we alvast een overzicht van activiteiten die de aankomende tijd op de planning staan, verdere info volgt!


PS: zondag 10 september staan we op de herfstfair in Zandeweer met heerlijke ijsjes en (zowel warme als koude) gehaktballen 🤩🍦 

Nieuws


Terug naar overzicht

01-10-2022

Van de bestuurstafelLangs deze weg willen we proberen onze leden, vrijwilligers en bezoekers wat meer info te geven over wat er aan de bestuurstafel zoal wordt besproken. Deze editie een rondje over de algemene ledenvergadering van 15 september 2022.

We zijn erg blij te kunnen melden dat we naast onze herkiesbare penningmeester ook twee nieuwe bestuursleden mochten verwelkomen in ons bestuur te weten, Kjell Posthumus en Martin Smit.

Vanuit de vergadering kwam naar voren dat het helaas niet bij eenieder duidelijk is welk bestuurslid waarvoor aangesproken kan worden, vandaar hieronder een kort overzicht:

Gerrit Hofman: voorzitter, aanspreekpunt hoofdbestuur

Gretha Mos: penningmeester, aanspreekpunt kantinecommissie

Patricia Apol: secretaris, aanspreekpunt activiteitencommissie

Jan Posthumus: algemeen, aanspreekpunt technische staf

Grico Wieringa: wedstrijdsecretaris, aanspreekpunt sponsorcommissie

Brenda Lantinga: lief en leed, aanspreekpunt beheer en onderhoud

Kjell Posthumus: algemeen

Martin Smit: algemeen

Bijna ieder bestuurslid is het aanspreekpunt voor een commissie. Zit u met een vraag kunt u elk van bovenstaande bestuursleden aanspreken, hij of zij zal u te woord staan of doorverwijzen naar de juiste persoon. We staan als bestuur erg open voor input van onze leden en vrijwilligers, dus schroom vooral niet!

Roan Compaan is gekozen als nieuwe reserve voor de kascommissie.

Het bestuur had als voorstel de contributie voor de spelende leden te verhogen met 2 euro per seizoen. De vergadering (leden) vonden dit eigenlijk te weinig en kwamen met een tegenvoorstel van 4 euro voor de spelende leden en 2 euro voor de niet spelende leden, hier is de vergadering mee akkoord gegaan.

Ook als vereniging komen we in aanmerking voor het aanvragen van subsidie voor het verbeteren en verduurzamen vanuit de SNN. We hebben aan de vergadering voorgelegd dat we voornemend zijn om hier in ieder geval de houten gevelbekleding aan de achterzijde van het complex te vervangen voor kunststof. Daarnaast wordt er hard gewerkt om te kijken wat de mogelijkheden zijn om de verwarmingen in de kleedkamers en kantine te vervangen voor infraroodpanelen in het kader van de nodige gasbesparing. Tevens zal dan de verlichting aangepast worden naar led verlichting. Naast voorgaande zijn we als bestuur aan het kijken of het mogelijk is om een waterontharder te plaatsen. Dit zal de hoeveelheid kalk in het water verminderen en daardoor de tegels in de kleedkamer schoner houden en makkelijker schoon te maken.

Voor zover een kleine greep uit de besproken zaken tijdens de algemene ledenvergadering. Mocht u ergens graag meer informatie over willen nodigen we u van harte uit een van onze bestuursleden aan te spreken.Terug naar overzicht


 • 306550591_5468482379935220_3856971183461526060_n (2)
 • 306550591_5468482379935220_3856971183461526060_n (1)
 • 306515609_5468483946601730_6402934733672112195_n
 • 306478915_5468484509935007_4327196744978546524_n
 • 306274212_5468483193268472_6770718117268799041_n
 • 306275714_5468482889935169_1322453123653034916_n
 • 306292177_5468483513268440_1095669753361034513_n
 • 306349405_5468483063268485_3893896131927213487_n
 • 306262362_5468482903268501_6675503444299508460_n
 • 306224479_5468483813268410_4679806237922261273_n
 • 306196049_5468483863268405_2311066755126726542_n
 • 306550591_5468482379935220_3856971183461526060_n
 • 306568635_5468484429935015_4445580403173813969_n
 • 306608167_5468483149935143_1597198321215249713_n
 • 306627178_5468482409935217_2009148092094796750_n
 • 93187572-4d2b-47cd-9a7c-ab858fe8c958
 • 69dcfd69-abfd-4303-9fda-8d66c33300b6
 • 6f8f49cd-644e-4e20-8bba-7f944e128bea
 • 1e058c78-943b-4add-8cb4-be7ad3846c96